Saltear al contenido principal

 

El Key English Test és el primer examen d’anglès general. Amb aquesta qualificació es demostra l’habilitat per a comunicar-se en situacions simples i senzilles. Correspon al nivell A2 del Marc Comú Europeu (MCER).

Veure convocatòries d’exàmen.

 

El Preliminary English Test és un examen de nivell intermedi. Amb aquesta qualificació es demostra la capacitat de comunicar-se en situacions pràctiques del dia a dia. Correspon al nivell B1 del Marc Comú Europeu (MCER).

Veure convocatòries d’exàmen.

    

El First, també anomenat First Certificate in English és un examen de nivell intermedi avançat. Amb aquesta qualificació es demostra que es tenen suficients habilitats lingüístiques per a viure i treballar o estudiar en un país de parla anglesa. Correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu (MCER).

Veure convocatòries d’exàmen.

   

El Certificate in Advanced English, és un examen de nivell alt. Amb aquesta qualificació es demostra que es tenen les habilitats lingüístiques per a treballar o fer estudis universitaris. Correspon al nivell C1 del Marc Comú Europeu (MCER).

Veure convocatòries d’exàmen.

    

El Proficiency és l’examen de nivell més alt. Amb aquesta qualificació es demostra que es té un bon domini de l’idioma i també mostra la capacitat de comunicar-se amb fluïdesa i al nivell i sofisticació d’un angloparlant natiu. Correspon al nivell C2 del MCER (Marc europeu comú de referència).

Veure convocatòries d’exàmen.

    

Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers són exàmens dissenyats per als estudiants més petits, proporcionen una mesura fiable i coherent de com el nen ho està fent en l’aprenentatge de l’anglès.

Veure convocatòries d’exàmen.

Volver arriba